Startlaphoz Csatlakozz!

Megszűnik a munkavállaló munkaköre

Mikor lehet az átszervezés a felmondás jogszerű indoka?

Írta: Szakszervezetek.hu
Közzétéve: 2013. november 09. szombat, 16:31
 
A munkaviszony felmondásánál sokszor felmerülő indok a munkáltató működésével összefüggő ok. Gyakran kerül sor a munkáltató szervezetének felülvizsgálatára, átalakítására, amelynek eredményeképpen pár munkavállalónak mennie kell. A bírói gyakorlatban is többször találkozunk azzal a kérdéssel, vajon mikor jogszerű indoka a felmondásnak az, hogy átszervezés folytán a munkavállaló munkaköre megszűnt, feleslegessé vált – írja a munkajog.hu.

   Elöljáróban meg kell jegyezni, hogy a Munkaügyi Kollégium 95. számú állásfoglalása szerint a felmondási ok vizsgálata nem jogosítja fel a bíróságot arra, hogy a munkáltató vezetésének körébe tartozó olyan kérdések eldöntésébe is beavatkozzék, amelyek a munkaügyi jogvita keretein kívül esnek. Így ha a felmondás indokolása arra hivatkozik, hogy a munkáltatónál történt átszervezés miatt a munkavállaló munkaköre megszűnt, a munkaügyi jogvitában nem lehet vizsgálni, hogy a megtörtént átszervezés célszerű volt-e, illetve hogy a munkáltató miért az érintett munkavállaló munkaviszonyát mondta fel, s miért nem valamely azonos munkakört betöltő munkatársának munkaviszonyát szüntette meg. A munkáltató tehát látszólag tág mozgásteret élvez, amikor átszervezésre hivatkozással szünteti meg a munkaviszonyt. Azonban a bírói gyakorlat felhívja a figyelmet arra, hogy a felmondás indokolásának átszervezés esetében is valósnak és okszerűnek kell lennie.

   Egy konkrét esetben (BH2008/28.) a munkavállaló munkaviszonya a munkáltatója és egy másik vállalkozás fúziója miatt szűnt meg felmondással, mivel az átszervezés hatására a munkavállalót foglalkoztató kirendeltség létszáma 24-ről 14 főre csökkent. Ennek révén – a munkáltató állítása szerint – munkaköri feladata, illetve beosztása megszűnt, a munkáltatónál további foglalkoztatására pedig nem volt lehetőség. A bíróság nem vizsgálhatta, hogy miért éppen az érintett munkavállalót küldték el, de kiemelte, hogy érdemben vizsgálandó, hogy valóban megszűnt-e a munkavállaló munkaköre, azaz valós-e az indokolás. Ha ugyanis a régi és az átszervezéssel létrejött új munkakör közötti átfedés olyan mértékű, hogy azok egymásnak megfelelnek, munkakör megszüntetésről nem lehet szó, csupán annak elnevezése változik. Ez elsősorban a kapcsolódó munkaköri leírások tartalma alapján dönthető el, amely megmutatja, milyen feladatok szerepelnek a megszűnt és az újonnan létrejött munkakörökben.

   Egy másik esetben (BH2008/197.) a munkavállaló munkaviszonyát a munkáltató felmondással azért szüntette meg, mert gazdasági okokból az ügyintézői munkakörök számát csökkenteni kényszerült oly módon, hogy a jövőben ezt a munkakört a korábbi három személy helyett egy munkavállaló fogja ellátni. Ugyanakkor az eljárás során megállapítást nyert, hogy a munkavállaló elküldése után a másik ügyintéző elbocsátására csak közel két évvel később került sor. Tekintettel a két intézkedés között eltelt hosszú időre, a bíróság szerint semmilyen körülmény nem utalt a két munkaviszony megszüntetés bármilyen kapcsolatára. Így a felperes felmondásának indokolása nem volt valós.

   Egy következő esetben (BH2009/25) a munkavállalót termelés előkészítő munkakörben foglalkoztatták. A munkáltatói jogkör gyakorlója felmondásával szüntette meg a munkaviszonyt azon indokolással, hogy a kft. termelési és logisztikai feladatainak újraalakítása során bizonyos szakterületeket a jövőben összevonnak, ennek részeként az általa végzett tevékenységre nem lesz szükség. Az eljárás során bizonyítást nyert, hogy a cégnél a termelés ebben az időszakban érzékelhetően csökkent. A munkavállaló jogellenesnek tartotta a felmondás indokolását, mivel éppen a felmondás előtt a cég még felvett egy új munkatársat, ami az ő elbocsátásának szükségességét vitathatóvá teszi, illetve állítása szerint valójában nem került sor a feladatok újraosztására.

   Már az elsőfokú bíróság utalt arra, hogy mivel az átszervezést szükségessé tévő gazdasági nehézségek 2004. nyár végén kezdődtek, nem hozható összefüggésbe a felmondás okával, hogy a munkáltató júniusban még új munkavállalót vett fel. Ezért ez a tény a felmondás jogszerűségét nem érinti. A Kúria az indokolás valóssága kapcsán azonban egyetértett a kereseti kérelemmel. Az eljárás során a munkáltató csupán azt igazolta kellő bizonyossággal, hogy a mérleg alapján 2004 augusztusában a cégnél gazdasági nehézségek jelentkeztek. Az azonban nem nyert bizonyítást, hogy a szervezet átalakítása során a munkavállaló munkakörét érintően milyen szakterületek összevonására került sor, illetve a hivatkozott átszervezés mikor kezdődött.

   A perben meghallgatott tanú úgy nyilatkozott, hogy „arról nem tudok nyilatkozni, hogy írásos dokumentum és határozat született-e az átszervezésről”. A munkáltató összességében ellentmondásos nyilatkozatokat tett a végrehajtott intézkedésekről, a feladatok szétosztásáról, illetve nem bizonyította, hogy miért vált szükségtelenné a munkavállaló által végzett tevékenység. Tanulságul megállapítható, hogy az átszervezésre alapított felmondás esetén kiemelten fontos, hogy a munkáltató megfelelő okiratokkal (pl. határozat, jegyzőkönyv) igazolja a szervezeti változások tényleges megtörténtét, azaz az indok valósságát.

Forrás: munkajog.hu

Kedvencek közé   |    Add a Startlaphoz   |    Legyen ez a kezdőlapom   |    Impresszum   |    Jogfenntartó nyilatkozat   |    Adatvédelmi tájékoztató
2012 Szakszervezetek.hu - Mikor lehet az átszervezés a felmondás jogszerű indoka?.
Powered by Joomla 1.7 Templates
Mobil nézet | Normál nézet
számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector